Rentall

Rentall 2

Rentall 2 150 150 dekodedit

“Sve te obračune vodio sam u excel-u, a sada se praktički sami naprave. Posao od 15 dana unosa i obrade, sveo se na 1 sat provjere.” R.P.

read more

Nakon prvog mjeseca korištenja:

Nakon prvog mjeseca korištenja: 150 150 dekodedit

Nakon prvog mjeseca korištenja: “Ne želimo se sjetiti kako smo prije radili!” R.S.

read more