Rentall 2

Rentall 2

Rentall 2 150 150 dekodedit

“Sve te obračune vodio sam u excel-u, a sada se praktički sami naprave. Posao od 15 dana unosa i obrade, sveo se na 1 sat provjere.”

R.P.