NARDA spremna za 5G NR elektromagnetska mjerenja

NARDA spremna za 5G NR elektromagnetska mjerenja

NARDA spremna za 5G NR elektromagnetska mjerenja 1417 1239 dekodedit

NARDA STS ima dobre vijesti.

SRM-3006 mjerni uređaj od sada ima novu softversku opciju za mjerenje kodiranih 5G signala, isto kao što ima za UMTS i LTE signale na mjernom području od 9 kHz do 6 GHz (FR1).

Uskoro stiže  nova antena za mjerenje u višem frekvenciskom spektru (FR2) do 30 GHz u početnoj fazi te kasnije do 40GHz.

Mnoge zemlje zahtijevaju procjenu najveće moguće razine izloženosti prilikom procjene emisije. Tamo gdje se ovaj najgori scenarij ne može ostvariti u praksi, propisana je upotreba prikladnih postupaka za ekstrapolaciju trenutne emisije na traženu maksimalnu vrijednost (primjer poznat kao propis 26. BImschV u Njemačkoj). SRM s selektivnim mjerenjima kodova već posjeduje upravo ovu međunarodno priznatu tehnologiju koja omogućuje takvu ekstrapolaciju za UMTS i LTE. To znači da su mjerenja neovisna o stvarnom opterećenju ispitivanog sustava, a rezultati su jednoznačni jer opisuju najvišu moguću razinu izloženosti. Također, ta se mjerenja često mogu izvoditi bez podataka operatora sustava, što dodatno poboljšava neovisnost rezultata.

SRM obrađuje i frekvencijski selektivno i kodno selektivno mjerenje. Fokusira se isključivo na područja koja su potrebna za EMF mjerenja koja se tiču ​​sigurnosti i osobne zaštite. Jedna od njegovih jedinstvenih osobina je ta što daje podatke potrebne u praksi. Tehničari mogu započeti s mjerenjem pomoću SRM-a bez potrebe za puno unosa. Instrument automatski generira jasan i sažet popis sa svim podacima koji su inženjeru  potrebni za evaluaciju

Narda je tvrtka koja svojim mjernim rješenjima i dalje dosljedno pokriva najviše frekvencije. Nardin novi RadMan 2 pruža pouzdanu osobnu zaštitu do 60 GHz. Nardalert Osobni monitor zračenja čak doseže i do 100 GHz. I dugoročni monitori – i širokopojasni i frekvencijski selektivni monitor – dugoročno su spremni za 5G. Govoreći o širokopojasnim mjerenjima, NBM-550, na primjer, izotropno mjeri EMF od statičkih polja sve do mikrovalne regije (90 GHz). To znači da su već pokrivene čak i one frekvencije koje su još u fazi razvoja 5G.