DEKOD TELEKOM d.o.o.

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 10/14: Understanding the IEC-61300-3-35 Standard

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 10/14: Understanding the IEC-61300-3-35 Standard 1417 1239 dekodedit

Klik za VIDEO 10. epizoda objašnjava standard IEC-61300-3-35 koji definira kriterije pregleda konektora, potrebne alate i kako se koristi u industriji.

read more

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 9/14: The Importance of Reliable Cleaning Tools

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 9/14: The Importance of Reliable Cleaning Tools 1417 1239 dekodedit

Klik za VIDEO u 9. epizodi Tyler i Brian razgovaraju o ključnim svojstvima koja treba uzeti u obzir pri odabiru dobavljača.

read more

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 8/14: Understanding Fiber Cleaning Solvents

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 8/14: Understanding Fiber Cleaning Solvents 1417 1239 dekodedit

Klik za VIDEO u 8. epizodi  Tyler i Brian razgovaraju o različitim otapalima koja bi se trebala (i ne bi trebala) koristiti i kada ih koristiti za čišćenja optičkih konektora.

read more

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 7/14: Static Charge and Contamination

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 7/14: Static Charge and Contamination 1417 1239 dekodedit

Klik za VIDEO 7. epizoda govori o utjecaju statičkih naboja na krajnje površine optičkih konektora.

read more

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 6/14: Cleaning Stick vs. a Clicker

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 6/14: Cleaning Stick vs. a Clicker 1417 1239 dekodedit

Klik za VIDEO 6. epizoda opisuje dva najčešće korištena alata za čišćenje koja koriste terenski tehničari.

read more

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 5/14: The Importance of Inspecting Test Reference Cords

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 5/14: The Importance of Inspecting Test Reference Cords 1417 1239 dekodedit

Klik za VIDEO 5. epizoda naglašava vrijednost IBYC za ispitne referentne kabele (TRCs – Test Reference Cords). Tyler i Brian objašnjavaju važnost zaštite ovih vrijednih kabela i daju primjere iz stvarnog…

read more

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 4/14: The Importance of Inspecting New Fiber Connectors

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 4/14: The Importance of Inspecting New Fiber Connectors 1417 1239 dekodedit

Klik za VIDEO 4. epizoda objašnjava zašto je pregled novih optičkih konektora toliko važan. Tyler i Brian objašnjavaju kako čak i potpuno novi  konektori mogu postati onečišćeni, čak i kad…

read more

VIAVI VIDEO: Basics of Ethernet

VIAVI VIDEO: Basics of Ethernet 1417 1239 dekodedit

Klik za VIDEO Osnove Ethernet tehnologije Uobičajeni problemi koji utječu na performanse mreže i kako ih riješiti. Primarni fokus je na demonstracijama uživo i interaktivnim raspravama: Ethernet standardi fizičkog sloja…

read more

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 3/14: Inspecting Both Sides of a Connection

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 3/14: Inspecting Both Sides of a Connection 1417 1239 dekodedit

klik za VIDEO 3. epizoda govori o tome zašto je IBYC presudan za OBJE strane optičke veze. Tyler i Brian pokazuju demonstraciju unakrsne kontaminacije između dva vlakna i pokazuju zašto…

read more

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 2/14: Proactive vs. Reactive

VIAVI VIDEO: Inspect Before You Connect – Episode 2/14: Proactive vs. Reactive 1417 1239 dekodedit

klik za VIDEO 2. epizoda pruža daljnji uvid u to zašto IBYC treba biti proaktivna (prije uspostavljanja veze), a ne reaktivna mjera (nakon otkrivanja problema). Tyler i Brian razgovaraju o…

read more